Version V 16.3.0
Nhân viên khách sạn   Tài khoản O2bsoft.com
Phần mềm quản lý khách sạn bHotel Easy - Phát triển bởi O2bsoft

Thông báo:
- Hoàng Tùng : 098 999 1234
- Trang Nhi : 0799 567 444
- Minh Phương : 0901 357890
Trang dự phòng khi gặp sự cố (Vui lòng ghi lại):
http://ks2.quanlykhachsan.org
https://ks.nubo.vn
https://ks2.nubo.vn